Verbrandingstestlab

Test de explosie-eigenschappen van stof in uw faciliteit

Verbeterde industriële veiligheid kan beginnen bij zoiets kleins als een stofje. Letterlijk. Fike's eigen verbrandingstestlab biedt uitgebreide stofexplosietesten aan, die waardevolle gegevens opleveren waardoor uiteindelijk levens en activa worden beschermd. Neem vandaag nog contact op met ons team om uw stoftestresultaten binnen enkele weken te ontvangen.

Methoden en procedure voor het testen van stof

Het verbrandingstestlab levert empirisch bewijsmateriaal aan bedrijven over de explosiekarakteristieken van het stof in hun faciliteit. Onze testen zijn beschikbaar in kleine kamers (20 l) of in kamers van wereldstandaardgrootte (1 m3) die beide ontworpen zijn om nauwkeurige metingen te leveren. Deze metingen gebeuren dan ook in toepassingen op industriële schaal. De stappen bij het testen van brandbaar stof zijn:

Stap 1

Neem contact op met Fike

Neem contact op met uw regionale vertegenwoordiger over uw faciliteit en de soorten stof die u verwerkt.

Stap 2

Monstername en verzending

Neem een monster van het stof in uw faciliteit en stuur dit naar Fike.

Stap 3

Ontvang rapport

Ontvang een rapport volgens de ASTM- en CEN-normen waarin de explosiekarakteristieken van uw stof worden beschreven.

Stap 4

Ondersteunende producten

Deze gegevens kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de integratie van producten voor explosiebeveiliging in uw faciliteit.

Soorten brandbaar stof en tests

Het Combustion Test Lab test een breed scala aan soorten stof, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Metalen
 • Kunststoffen
 • Polymeren
 • Organisch
 • Chemicaliën
 • Graan
 • Steenkool
 • PVC
 • Suiker
 • Koffie
 • Zetmeel
 • Papier
 • Hout
 • Zwavel

Vraag een stoftest aan

Onze brandbare stoftests

 • Explosibility Screening Test (20 L en 1 m 3 ) - bepaalt het verbrandingspotentieel.
 • Stofexplosibiliteitstest (20 L en 1 m 3 ) - bepaalt P max , dp / dt max en K ST ; meet de mogelijke explosiegraad van een brandstof-luchtmengsel.
 • Beperkende concentratie oxidatiemiddel - bepaalt de beperkende concentratie van oxidatiemiddel bij verhoogde temperatuur en druk.
 • Minimale ontstekingsenergie voor stof - bepaalt de laagste vonkenergie die nodig is om een stofexplosie te veroorzaken; beoordeelt de relatieve gevoeligheid van het monster voor ontsteking door elektrische vonken.
 • Minimale stoflaag ontstekingstemperaturen - bepaalt de minimum temperatuur waarbij een stoflaag ontbrandt bij blootstelling aan een verwarmd oppervlak; geeft een relatieve maat voor de ontvlambaarheid van stof.
 • Deeltjesgrootte-analyse - bepaalt de deeltjesgrootteverdeling van het testmonster samen met statistische metingen (gemiddelde, mediaan en modus).

Start uw test

Mogelijk bewaart u brandbare stoffen

De regelgevingen vereisen volledige naleving. Voldoet u aan deze code?

De eerste stap naar naleving is het uitvoeren van een brandbare stoftest van de verwerkte stof in uw instelling. Als de resultaten positief zijn, is een stofgevaaranalyse (DHA) vereist, die de meest gevoelige apparatuur en effectieve oplossingen zal identificeren.

Kijk hoe we kunnen helpen